Size dành cho bé từ 9-12 tháng. Hoặc cân nặng từ 8.5 – 11 kg