Size dành cho bé từ 18-24 tháng. Hoặc từ 13.5 – 16 kg